Τι είναι το C.E.A.;

Το Κέντρο Μελετών Αυτογνωσίας (C.E.A.) αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες, επαγγέλματα και κοινωνική προέλευση, που τους ενώνει όμως μία κοινή ανησυχία: να συμβάλουν στην διάδοση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων τις οποίες έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος για να προοδεύσει σε επίπεδο ανθρώπινο, κοινωνικό, ψυχολογικό και πνευματικό.
Εφόσον είναι ένας σύλλογος με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες του διενεργούνται κατά τρόπο φιλανθρωπικό κι αλτρουιστικό, και δεν απαιτούν κάποιου είδους υποχρεωτική οικονομική συνδρομή για όσους συμμετέχουν σε αυτές.

Διαβάστε περισσότερα...